1st December     Hut 17 - Hove Lawns
2nd December     Hut 305- Hove seafront
3rd December     Hut 194 - Hove Seafront
4th December     Hut 403 - Hove Lagoon
1st-24th December     Beach Hut Advent Calendar
 

Contact

Contact Martin Poole
01273 747919

info@beyondchurch.co.uk